Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

Prosim, pozorno preberite splošne pogoje uporabe

Podjetje Mojster Neno s.p. pridržuje vse pravice za vsebine, oblikovanje, besedila, slike ter druge grafične prikaze na tem strežniku, ki se lahko uporabljajo samo v nekomercialne namene pod pogojem ohranjanja vseh opozoril in navedb avtorskih pravic. Namensko zbiranje podatkov s tega strežnika, vsako prepisovanje, razmnoževanje ali kakšno drugače razširjanje v druge namene izrecno ni dovoljeno, razen s predhodnim soglasjem.

Spletne strani podjetja Mojster Neno s.p. so informativnega značaja in so namenjene prostovoljnemu pridobivanju splošnih informacij s strani uporabnikov.

Ne glede na mojo odločenost, da bom strani redno vzdrževal in dopolnjeval, ne prevzemam nikakršne odgovornosti za točnost ter popolnost ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila posledica uporabe podatkov, vsebin in informacij pridobljenih na tem spletnem strežniku ali na katerikoli uporabljeni povezavi do drugih spletnih mest.

Poleg objavljanja lastnih vsebin si pridržujem pravico vgradnje preusmeritev in napotitev na druge spletne strežnike, v kolikor bo s tem za uporabnika omogočena večja preglednost, dopolnitev tega spletnega strežnika ali preprostost pridobivanja informacij. Uporabniki dostopajo do spletnih povezav na izključno lastno odgovornost. Podjetje Mojster Neno s.p. tudi ne zagotavlja nikakršne varnosti za uporabo ali dostop do v povezavah uporabljenih drugih spletnih mest.

Ne bom odgovoren za zasebnost podatkov, ki jih zbirajo spletna mesta, ki niso v lasti ali upravljanju mojster-neno.si, vključno s tistimi, ki so povezana prek tega spletnega mesta.

Logotip je zaščitena blagovna znamka.

Vse težave v zvezi z delovanjem spletnih strani se lahko sporoči na elektronski naslov info@mojster-neno.si
V zvezi z zagotavljanjem pomoči uporabnikom vam zagotavljam hitro odzivnost.


Vsa dodatna vprašanja mi lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Kontakt