Industrijska strategija EU

Koncept industrijske strategije za spodbujanje gospodarstev je v Evropi prisoten od šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Industrijska strategija EU in njen vpliv na proizvodnjo

Industrijska strategija EU in njen vpliv na proizvodnjo

Koncept industrijske strategije je v Evropi prisoten od šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so ga nekatere države prvič sprejele za spodbujanje svojih gospodarstev. Sprva je Nemčija sprejela „Industrienschutzkampf“, ki se je osredotočala na vprašanja dela in v prvi fazi spodbujala programe socialnega varstva. Kasnejše faze so spodbujale prestrukturiranje industrije, krepitev nemških avtomobilov in večjo učinkovitost proizvodnje. Nemško gospodarstvo je začelo okrevati kmalu po sprejetju teh strategij.

Ta dokument se osredotoča še na to, kako spodbujati industrijske inovacije v Evropi s podpiranjem raziskav in razvoja v industriji. To dosežemo s spodbujanjem industrijskih raziskovalnih centrov, spodbujanjem naprednih proizvodnih tehnologij z naložbami v infrastrukturo in opremo ter podporo univerzam z visokokakovostnimi raziskovalnimi orodji in človeškimi viri.

Industrijska politika je pomembna, če želimo učinkovito proizvajati blago in storitve. To je zato, ker pomaga vzpostaviti harmonično gospodarsko ravnotežje med različnimi gospodarskimi sektorji. Glavni cilji industrijske politike so spodbujanje rasti, uskladitev gospodarskega razvoja med državami in zmanjšanje brezposelnosti. Hkrati ohranja socialno in gospodarsko blaginjo evropskih državljanov. V ta namen strategija spodbuja raziskave in razvoj ter podpira podjetnike s kapitalom in mentorstvom. Spodbuja tudi usposabljanje kvalificiranih delavcev, tudi v znanosti, tehnologiji, tehniki in proizvodnji.

Razprava o prilagoditvi industrijske strategije EU še vedno poteka

Nekateri predstavniki vidijo strategijo kot sredstvo za spodbujanje konkurenčnosti. Vlado spodbujajo k sprejetju nacionalnih industrijskih strategij, da bi razvili skupno strategijo za celotno EU. Izvajanje industrijske strategije je ključnega pomena za vsako državo, ki želi povečati njegove proizvodnje ali industrijske inovacije. Zato bi morala vsaka država članica sprejeti enega za učinkovito doseganje teh ciljev.

Industrijska strategija EU je načrt za spodbujanje rasti in konkurenčnosti evropske industrije v prihodnjih letih. Strategija je bila prvič predstavljena leta 2020 in je bila namenjena odzivanju na izzive, kot so digitalna in zelena preobrazba, geopolitične napetosti in pandemija covid-19. Vendar pa se je od takrat veliko spremenilo in strategija potrebuje posodobitev, da bi upoštevala nove razmere in priložnosti.

Nekateri predstavniki vidijo strategijo kot sredstvo za spodbujanje konkurenčnosti. Menijo, da bi morala EU okrepiti svojo avtonomijo in suverenost v ključnih sektorjih, kot so zdravstvo, energija, digitalno in obrambo. Prav tako zagovarjajo večjo podporo strateškim partnerstvom med industrijo, raziskavami in javnim sektorjem, da bi spodbudili inovacije in naložbe. Poleg tega poudarjajo pomen notranjega trga in trgovinske politike za zagotavljanje poštenih pogojev za evropska podjetja.

Vlado spodbujajo k sprejetju nacionalnih industrijskih strategij, da bi razvili skupno strategijo za celotno EU. Menijo, da bi morale države članice uskladiti svoje nacionalne cilje in ukrepe z evropskimi prednostnimi nalogami in instrumenti. Tako bi lahko bolje izkoristile sinergije in dosegale skupne koristi. Prav tako menijo, da bi morale države članice sodelovati pri izmenjavi dobrih praks in reševanju morebitnih ovir za uresničevanje industrijske strategije.

Izvajanje industrijske strategije je ključnega pomena

Izvajanje industrijske strategije je ključnega pomena za vsako državo, ki želi povečati njegove proizvodnje ali industrijske inovacije. Zato bi morala vsaka država članica sprejeti enega za učinkovito doseganje teh ciljev. Industrijska strategija lahko pomaga državam članicam pri preoblikovanju svojih gospodarstev v bolj trajnostne, digitalne in odporne. Lahko jim tudi pomaga pri krepitvi njihove konkurenčnosti na globalnih trgih in pri ustvarjanju kakovostnih delovnih mest. Industrijska strategija je torej priložnost za EU in njene države članice, da skupaj oblikujejo boljšo prihodnost za svoje državljane.

Novo na Fe Magazin

Imate nasvet ali dobro idejo za naslednjo Fe Magazin temo? Pišite mi

Promocije

Promocijska ponudba za nove stranke. 40% popusta na celotni znesek prve podjemne pogodbe ki jo podpišemo. Popust velja za vse storitve brez izjeme.

  • Ključavničarska dela
  • Usluge varjenja
  • Montažna dela
Promo kupon

Reference & projekti

Zaupanja vredna ključavničarska dela in usluge varjenja

Reference

Nadaljujte z branjem

Strojna orodja, pozitiven scenarij za evropski sektor leta 2022
Strojna orodja, pozitiven Evropski scenarij

Sektor obdelovalnih strojev je posebej zanimivo in kompleksno tehnološko področje. Vključuje področja obdelave kovin, plastike in lesa.

Zelena jeklena revolucija
Zelena jeklena revolucija

Koncept zelenega jekla temelji na ideji, da se z manjšo porabo energije proizvede manj toplogrednih plinov, kar zmanjšuje globalno segrevanje.


  • Naročite se na novice

    Vaš elektronski naslov upišite v spodnje polje in vsak mesec vam bomo poslali sveže novice. Prekinitev naročnine? Odjavi se tukaj.